Welkom bij het Geoportaal van Overijssel

Geef je mening over het Geoportaal. Wat zou je graag willen? Meer services, meer bestanden of iets heel anders? Dit is je kans om je mening te geven. Met jouw hulp kunnen we het Geoportaal nog beter maken. Vul de korte vragenlijst in. Het kost slechts enkele minuten en het is nog leuk ook. Klik hier voor de vragenlijst.

Zoek en download actuele kaarten en de beschrijving van de kaarten van de provincie Overijssel.

Vijf meest recente bestanden: